آشنایی باICD (قسمت دوم)
 

درقسمت قبلی، مطالبی درمورد دستگاههای ضربانساز وICD بیان کردیم ، اینک ادامه مطب درمورد توصیه های خاص به بیمارانی که از ICD استفاده می نمایند:
درموقع مراجعه به پزشک، داشتن ضربان ساز را اطلاع دهید.
مراکز تشخیص شامل: سیتی اسکن,مامو گرافی,عکس برداری,سونو گرافی والکترولیز و....می باشند.
برخی وسایل بایستی بااحتیاطاستفاده شوند ، ازجمله وسایلی که با احتیاط استفاده شود،
وسایلی مثل سشوار ,ریش تراش برقی,پیجرها,مسواک برقی,شارژرها , بلند گوهای بزرگ',فرستنده های رادیویی می توان اشاره نمود، توصیه می شودکه
اگر احساس تپش یا گیجی کردید از این وسایل فاصله بگیرید تا ضربان ساز شما درست کار کند.
برای بستن کمر بند ایمنی حوله ای بین کمربند ایمنی وضربان ساز قرار دهیدوازفشارمستقیم برآن خودداری کنید.
چه موقع باید با پزشک خود تماس بگیرید؟
_اگر دستگاه به شما شوک بدهد.
_اگر بی نظمی ها ومشکلات قلبی شما بیش از 3 دقیقه طول بکشد.
_در خصوص وجود دستگاه ووقوع بارداری با پزشکتان مشورت کنید.
_در خصوص احساسات خود مثل اضطراب,غم و..با پزشک صحبت کنید.
اگر دستگاه به شما شوک داد چه باید بکنید؟
باید بشینید یا دراز بکشیدواز یک نفر بخواهید با شما بماند.
اگر علایم شوک رفع نشد به همراهتان بگویید با اورژانس تماس بگیرد وبه پزشک تان خبر دهید.
توجه داشته باشید که زمان شوک عضلاتتان منقبض میشود.
کارت شناسایی ضربان ساز(خلاصه پرونده)را تحویل گرفته وهمیشه همراه خود داشته باشیدو هنگام مراجعه به پزشک ودندانپزشک داشتن ضربان ساز را اطلاع دهید.
در فرودگاه کارت ضربان ساز خود را نشان دهید ودرخواست بازرسی بدنی کنید.
دقت داشته باشید که ضربانسازهامصارف متفاوتی دارند.
برخی ازآنها باانتقال همزمان جریان الکتریکی به تمام نقاط قلب ، باعث انقباض همزمان قلب شده ودرنتیجه قدرت وکارکرد قلب افزایش می یابد.
برخی دیگر از دستگاههای ضربانساز ، درصورت کاهش ضربان قلب ، باعث افزایش ضربان وتنظیم آن می شوند وبرخی دیگر ماننددستگاههایی که ICD دارند، درصورت بروز آریتمی هاوبی نظمی های خطرناک قلبی، بادادن شوک به قلب بیمار ، باعث ختم بی نظمی قلب می شوند.
درقسمتهای دیگر سایتهای اینجانب ( دکتر هادیزاده ) نیز مطالبی درخصوص آریتمی ها، پیس میکرها وسایرموارد مشابه دردسترس علاقمندان قراردارد.
جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
    ۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴     _     ۰۳۱
تماس گرفته ویااطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
Www.doctorhadizadeh.ir
Www.doctorhadizade.com
Www.varisiran.ir
Www.varisesfahan.ir
https://instagram.com/_u/dr.mahmoudhadizadeh
https://t.me/drhadizadeh

قلب و عروق

×