آشنایی باICD (قسمت اول)
 
 
ضربان ساز چیست؟
ضربانسازها ، دستگاههای کمکی هستند که درسالهای اخیر ، بوفور برای بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی بکارگرفته می شوند .درطی چند مقاله به بحث درمورداین دستگاهها ومطالب مربوط به آنهامی پردازیم.ICD
دستگاهی است  که زیر پوست سینه ونزدیک قلب کار گذاشته میشوداین دستگاه ضربان نامنظم قلب را کنترل میکند.
برخی ضربانهای غیر طبیعی قلب می توانند باعث اختلال در خون رسانی به مغز ودیگر اعضای حیاتی بدن میشوند وبه این علت باید پیگیری شده ودرمان شوند .
این دستگاه دوقسمت دارد:
1)قسمت باطری که زیر پوست قفسه سینه قرار می گیرد ومنبع انرژی است.
2)سیمها که لیدها نامیده میشوند واز باطری به داخل عروق ونهایتاقلب هدایت میشودودرآنجاقرارداده می شود.
آیا دستگاه ضربان ساز نیاز به تنظیم وشارژ باطری دارد؟
کلینیک های مخصوص ،جهت کنترل دستگاه موجود است که در اولین مراجعه بیماران ،یک ماه بعداز کارگذاری دستگاه وسپس هر سه ماه یکماه مراجعه به آنها انجام میشود. در این کلینک ها اختلالات ریتم  قلبی وشارژ دستگاه بررسی میشود.
آموزشهای لازم در دوران نقاهت در منزل:به بیماران توصیه می شودکه
تاچند روز بعد از تعبیه ضربان ساز از حرکات کششی دستی که در آن ضربان ساز کار گذاشته شده است اجتناب کنند.
از فشارمستقیم روی ضربان ساز مانند خوابیدن فشار دادن ورزش کردن حمل اجسام سنگین پوشیدن لباس تنگ و...خودداری کنند.
بیماران بایستی محل برش را تمیز وخشک نگه دارند.
بعد از ترخیص از بیمارستان استحمام کنند ولی دقت نمایند که به قسمتی که بخیه زده شده است آب نرسد وآن محل رانشوید.بخیه ناحیه جراحی معمولا 10 روز بعد از تعبیه پیش کشیده میشود.
محل جراحی از نظر هر گونه علایم نظیر درد تورم قرمزی ترشح و...بررسی ودر صورت مشاهده تغییرات عفونی یاتورم وقرمزی با پزشک خود تماس بگیرید.
برای انجام فعالیتهای شغلی مسافرت ورانندگی فعالیت جنسی،ونیزانجام ورزش های خاص از پزشک معالج راهنمایی بگیرید. در هنگام سفرهای طولانی (بیش از سه ماه) در مورد کنترل دستگاه برنامه ریزی کنیدوحتما بانظرپزشک معالج باشد.
مطالب تکمیلی درمورد ICD رادرقسمتهای بعدی این سری مقالات پیگیری نمایید.
جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای مرکزفوق تخصصی دکتر هادی زاده
    ۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴     _     ۰۳۱
تماس گرفته ویااطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
Www.doctorhadizadeh.ir
Www.doctorhadizade.com
Www.varisiran.ir
Www.varisesfahan.ir
https://instagram.com/_u/dr.mahmoudhadizadeh
https://t.me/drhadizadeh

قلب و عروق

×