رمان های نوین واریس و بیماری های وریدی

واریس وبیماری های وریدی به انواع مختلف بیماریها اشاره دارندوعوارض گوناگونی رابهمراه دارند.بیماریهای وریدی شایع که معمولا باعث تغییر ظاهر اندامها میشوند.به سه دسته عمده قابل تقسیم میباشند: ۱) وریدهای واریسی بزرگ ۲)  وریدهای تیره رنگ و برجسته 3) تلانژ کتازی

عروق واریسی عبارتند از, عروق پر پیچ و خم در سطح پوست که معمولا حالت برجسته و طنابی شکل دارند.
این عروق واریس عموما تظاهری از نارسایی یکی از وریدهای داخلی پا میباشند (وریدهای صافنوس) این وریدهای صافنوس خون را از داخل اندام جمع کرده و به عروق عمقی میریزند,بین وریدهای صافنوس و وریدهای عمقی, دریچه های یکطرفه ای وجود دارند که باعث میشوند خون از داخل وریدهای صافنوس (عروق سافنوس) بداخل وریدهای عمقی ( وریدهای فمورال و ورید پوپلیتئال) بصورت یک طرفه جریان داشته باشند ولی از داخل وریدهای عمقی, به وریدهای صافنوس(سافنوس )برگشت نکنند.

نارسایی عروق صافنوس باعث میشود که مقدار زیادی خون داخل پا تجمع نماید, که ای امر باعث ایجاد عوارض از جمله تغییر رنگ پوست, ایجاد زخم دراثر واریس, احساس سنگینی در پاها, تورم ( ادم ) در پاها, ایجاد لخته خون و سایر علایم میشود.
برای درمان نارسایی وریدی(ورید صافنوس) از دیرباز روشهای گوناگونی ابداع شده است که درمانهای قبلی واریس همگی همراه با عوارض قابل توجهی میباشند,اما استفاده از لیزر واریس یا ار اف در درمان واریس و نارسایی های عمقی میتواند با بهترین کیفیت و عالیترین نتایج واریس را بطور قطعی درمان نماید.لیزرواریس وهمچنین سایرروشها هم اکنون قابل دسترسی درکلینیک درمان واریس(کلینیک لیزرواریس)دکترمحمودهادی زاده می باشند.

برای درمان نارسایی ورید صافنوس همچنین میتوان در شرایط خاصی از چسبهای مخصوص واریس و یا فوم های مخصوص استفاده نمود, در درمان وریدهای تیره سطحی پوست که غالبا باعث ایجاد درد, خارش, سوزش, و گاهی خونریزی میشوند غالبا از اسکلروتراپی استفاده می شود,
اسکلرو تراپی روشی ایده ال برای این گونه ضایعات عروقی میباشد, در اسکلرو تراپی در ابتدا با استفاده از وسایل مخصوص داروی اسکلروزان را تبدیل به فوم مینماییم,که برای ایجاد فوم دلخواه غالبا از هوا یا co2 استفاده میگردد, مهمترین کار در اسکلرو تراپی  انتخاب داروی صحیح با غلظت مناسب و تزریق درست ان میباشد

در درمان تلانژکتازیها ( عروق نازک قرمز رنگ در سطح پوست) از روشهای گوناگونی از جمله اسکلروتراپی, لیزر سطحی وسایر روشها استفاده میشود.
پس از انجام اسکلروتراپی, لیزر داخل عروقی واریس, ار اف,چسب و لیزر سطحی بیماران نیاز به هیچ گونه محدودیت فعالیت نخواهند داشت.
پس از انجام اسکلروتراپی ممکن است تا مدت کوتاهی در محل تزریق احساس خارش مختصری ایجاد شود, که این امر بسیار گذرا بوده و در مدت کوتاهی برطرف میشود.
اسکلروتراپی, لیزر داخل عروقی واریس, ار اف واریس,چسب واریس و سایر روشها نیاز به بیهوشی و جراحی و بستری ندارن و کلا بصورت سرپایی وبا بیحسی موضعی انجام میگردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورددرمان واریس وانواع اختلالات عروقی ووریدی درکلینیک درمان واریس (کلینیک لیزرواریس )توسط دکتر محمود هادی زاده میتوانید با شماره تلفنهای کلینیک واریس تماس حاصل نمایید.
اصفهان خیابان شمس آبادی مجتمع قمرالدوله طبقه سوم
۳۲۲۴۲۱۶۴،
۳۲۲۴۲۱۶۵

Www.doctorhadizadeh.ir 
Www.varisesfahan.ir

قلب و عروق

×