واریس چیست؟
راههای پیشگیری ودرمان واریس کدامند؟

واریس عبارت ازبیماری عروقی است که در بیماران مبتلا به آن دیواره ی وریدها(سیاهرگ ها) دچار برجسته وپیچ وخمدارمی شوند. واریس عمدتا در پاهاایجادمی شوند اما عروق واریسی درقسمتهای دیگربدن نیزممکنست ایجادگردند.ازنظرآناتومیکی ، هر ورید یا سیاه‌رگ دریچه‌های  خاصی داردکه این دریچه هابنام دریچه های لانه کبوتری معروف بوده و کنترل کننده جریان خون می باشندبگونه ای که باعث حرکت یکطرفه خون ازاندامهابطرف قلب می شوند ولی اجازه برگشت خون ازسمت قلب به پاهاوسایراندامهارانمی دهند.
.اگر این دریچه‌های لانه کبوتری بهردلیل دچار نارسایی شوند سبب ایجاد اختلالات وریدی (بیماری های وریدی )وواریس می شوندکه می تواندعلایم ونشانه های مختلفی ،بسته به محل درگیری وشدت واریس ونیزمدت زمان ایجاداین بیماری وریدی دارد.
روشهای مختلفی برای پیشگیری ازواریس   ونیز درمان واریس  وجوددارندکه ابتدابه مبحث  علایم واریس  می پردازیم وسپس به  پیشگیری ازواریس  ودرمان واریس اشاره می نماییم.

علایم واریس:
علایم واریس مختلف ومتنوع بوده ودرافرادمختلف مبتلا،علایم واریس بایکدیگرمتفاوتندکه درادامه به برخی ازعلائم واریس اشاره مینمائیم:
احساس سنگینی درپاها
درداندامها دراثرواریس
ایجادزخم درپاها
 تغییر رنگ اندامها(دراثرواریس ممکنست پوست پاهاکاملا سیاه یاقهوه ای رنگ شوند)
 خشکی و نازک شدن پوست
 التهاب اندامها
- پوسته پوسته شدن پوست اندام مبتلابه واریس
زخم های پاها
ایجادلخته وترومبوزوآمبولی ریوی

پیشگیری:ازواریس
برای پیشگیری ازواریس ،روشهای گوناگونی وجوددارندکه درادامه به مهمترین روشهای جلوگیری ازواریس می پردازیم؛
 بالا نگه داشتن پاها درموقع خواب
 عدم استفاده از لباس های تنگ
 جلوگیری ودرمان یبوست:لازم بذکراستکه یبوست یکی از مواردی است که می تواند سبب ایجاد یا تشدید واریس شود. لذا با مصرف میوه و سبزیجات و غذاهای حاوی فیبر باید از بروز آن جلوگیری کرد.
 جلوگیری از اضافه وزن ودرمان چاقی
-پاهاراروی هم نینداختن درموقع نشستن
خودداری ازمصرف قرصهای پیشگیری ازحاملگی
و......
درمان واریس
روشهای گوناگونی برای  درمان واریس وجودداردکه به پاره ای روشهای درمان واریس ونیز درمان اختلالات وریدی اشاره می کنیم:
پوشیدن جوراب های مخصوص واریس
خودداری ازایستادن زیادروی پا
خودداری ازبلندکردن اجسام سنگین
استفاده ازبرخی داروهاکه می توانندتاحدودی روندپیشرفت واریس واختلالات وریدی ورگهای برجسته  درسطح پوست را کندنمایند .
- اسکلروتراپی(ترمیم عروق) به منظور اصلاح اختلالات ورید بویژه درمان رگهای سیاه روی پوست
لیزر درمانی برای از بین بردن مشکل  ورید هاودرمان واریس
 استفاده از امواج رادیوفرکانسی برای ترمیم  ورید ها ودرمان واریس

شمامی توانیدسایراطلاعات درزمینه واریس واختلالات وریدی ونیز رگهای سیاه روی پوست را ازطریق  کلینیک فوق تخصصی دکترهادی زاده بدست آورید.


۵
و۳۲۲۴۲۱۶۴

اصفهان  خیابان شمس آبادی  مجتمع قمرالدوله طبقه سوم

Www.doctorhadizadeh.ir   

Www.varisesfahan.ir

قلب و عروق

×