آب آوردن قلب (مایع دورقلب)(پریکاردیال افیوژن)(افیوژن پریکارد)
قسمت دوم
همانطورکه درقسمت اول اشاره کردیم ،علل مختلف وبیماری های گوناگونی می توانندباعث آب آوردن قلب شوند.
درهمه مواردنیازبه تخلیه آب دورقلب نداریم وتخلیه مایع اطراف قلب اغلب زمانی صورت می گیرد که بیماران دچار علایم شده اند ،  احتمال چرکی بودن مایع اطراف قلب وجود داشته باشد و یا آب دورقلب سبب تامپوناد قلبی شده باشد

علایم آب آوردن قلب (پریکاردیال افیوژن)

ممکن است مقدار زیادی مایع در پریکارد موجود باشد و بیمار نشانه ای نداشته باشد به خصوص اگر مایع به آهستگی افزایش وتجمع  یافته باشد.

▪️دربرخی موارد ممکنست افیوژن پریکارد وجودداشته باشد که در صورت بروز نشانه های افیوژن پریکارد، این نشانه ها غالبا به صورت زیر خواهند بود:

تنگی نفس وکوتاه شدن نفس یا دشواری در نفس کشیدن
ناراحتی در وقت نفس کشیدن در حالت دراز کش که به آن ارتوپنه نیزگفته می شود
 درد قفسه سینه که البته معمولاَدرددراینحالت پشت استخوان جناغ یا در سمت چپ قفسه سینه متمرکز است که وقتی نفس کشیده می شودغالباَ بدتر می شود و وقتی بیمار می نشیند  بهتر می شود.
سرفه
تب که غالبا خفیف است
 تپش قلب
وسایرعلایم

همانگونه که اشاره شد ،ایجادعلایم دراثر تجمع مایع اطراف قلب درطی افیوژن پریکارد(پریکاردیال افیوژن ،به میزان تجمع مایع وهمچنین به سرعت تجمع مایع دراطراف قلب دارد.در مواردی که سرعت تجمع مایع اطراف قلب زیاد باشد ، می تواند سبب ایجاد تامپوناد قلبی در بیمار شود. در صورتی که مایع اطراف قلب  باعث ایجاد تامپوناد قلبی شود، مایع جمع شده در اطراف قلب باعث وارد آمدن فشار بر قلب شده ، ودرنتیجه آن ، ورود خون به داخل قلب مختل می شود که بهمین دلیل درطی تامپوناد ، پر شدن بطن ها هم با مشکل روبرو خواهد شد. در نتیجه تامپوناد قلب ،برون ده قلبی کاهش می یابد ، فشار درون سیاهرگها زیادشده و فرد دچار افت فشار خون می شود. حتی درصورتی که تامپوناد قلبی بسرعت رخ دهد فردممکنست  دچار علایم شوک شود. در مورادی که سرعت ایجاد پریکاردیال افیوژن کم می باشد فرد علایمی مانندتنگی نفس و ضعفوسایرعلایم را خواهد داشت .
جهت اطلاعات کاملتر می توانید باکلینیک فوق تخصصی دکترهادی زاده تماس حاصل نمایید.
اصفهان .خیابان فردوسی.مجتمع قمرالدوله .طبقه سوم
۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴
Www.doctorhadizadeh.ir

Www.varisesfahan.ir

قلب و عروق

×