مایع اطراف قلب

 

قسمت اول


تجمع مایع اطراف قلب یا بطورساده  آب دورقلب یا آب آوردن قلب یکی از بیماریهایی است که گهگاه قلب رادرگیرمی نماید.یکی ازشایعترین اعضای درگیر در بیماریهای روماتیسمی مثل بهجت ، درگیری قلبی است که یکی از  شایعترین انواع درگیری قلب دراین بیماریها  ،جمع شدن مایعات به دور قلب یا آب آوردن قلب می باشد که معمولاً با  درمان بیماری زمینه ای بوجودآورنده آن و کنترل بیماری روماتیسمی که آنراپدیدآورده است ، بهبود می یابد.


▪️علل آب آوردن قلب


آب آوردن قلب  یا همان تجمع مایع در فضای اطراف قلب میتواند همراه بروزعلایمی باشدهرچنددربسیاری مواردهیچگونه علامتی ایجادنمی کند . علایمی که در فرد ایجاد می شود تا حدی وابسته به علت ایجاد تجمع مایع اطراف قلب و نیز به سرعت ایجادآب آوردن قلب بستگی دارد . علل مختلفی می تواند سبب بروز آب آوردن قلب  شوند که ازبین شایعترین علل آب آوردن قلب (تجمع مایع اطراف قلب )می توان به عوامل ویروسی ، باکتریایی و قارچی ، انفارکتوس حاد قلبی (سکته قلبی ) ، اشعه ، بدخیمی ، بالا رفتن اوره خون ؛ بیماریهای سیستم ایمنی ( مانند لوپوس ، آرتریت روماتوئید ، اسکلرودرمی و.... ) ، واکنش های دارویی و میکسدم (کم کاری تیروئید )اشاره نمود.


واقعیت آنستکه در حالت معمول مایع دراطراف قلب وجودداردولی بطورطبیعی میزان مایع اطراف قلب کمتر از ۵۰ میلی لیتر می باشد درطی شرایط خاصی ممکنست آب آوردن قلب اتفاق بیفتد ومایع اطراف قلب تجمع پیداکند .اگر تجمع مایع دراطراف قلب به صورت آهسته صورت گیرد ، پرده پریکارد که دورتادورقلب رافراگرفته است دراثر تجمع مایع در اطراف قلب  به تدریج کشیده می شود و به این ترتیب می توانددراثرکشیده شدن  تا ۲ لیتر مایع را در خود جای دهد ، بدون اینکه علامت خاصی ناشی از  تجمع مایع دراطراف قلب  برای فرد ایجاد نماید. بعضی از بیماران دراثر آب آوردن قلب   ممکن است احساس وجود یک فشار وسنگینی  را درون قفسه سینه خود داشته باشند ، یا علایم ناشی از وارد آمدن فشار بر احشای مجاور ، مانند وارد آمدن فشار بر نای و لوله تراشه رادراثر آب دورقلب  تجربه نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر  و مطالعه بخش دوم مقاله می توانید به سایت های دکترهادی زاده ویاکلینیک قلب وعروق ایشان مراجعه فرمایید.

۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴

Www.doctorhadizadeh.ir

 

Www.varisesfahan.ir

قلب و عروق

×