دردقفسه سینه:


درد قفسه سینه، به دلایل متعددی ممکنست ایجادشده وطیف گسترده ای از علل را در بر می گیرد که ممکن است بسیار خطرناک و یا جزئی و کم اهمیت باشند. بنابراین بررسی علت درد قفسه سینه که دربسیاری ازموارد توسط مردم بعنوان  قلب درد  یا  دردقلبی  ازآن یادمی شود ،بسیار مهم می باشد.
درد قفسه سینه هشداردهنده تر از هر علامت دیگری است، زیرا در موارد زیادی این درد، مساوی با درد قلب  (قلب درد)است. حتی اگر معلوم شود که درد قفسه سینه  دلیلی غیرمرتبط با قلب دارد، هرگز نباید صرفا با این توجیه که" دلیلی برای نگرانی وجود ندارد" آن را نادیده گرفت بلکه نیازبه پیگیری تارفع علت دارد.
هدف از این مقاله ،کمک به تشخیص علل  دردقفسه سینه ونیز درد قلبی است و این که دردقلبی چه حسی دارد، چه بیماری هایی می توانند دلیل  دردقفسه سینه (بطورعامیانه  قلب درد ) باشند، چطور باید دردقفسه سینه را ارزیابی کرد، و چه وقت باید دردقفسه سینه را خطرناک دانست.

درد قفسه سینه چیست؟

"درد قفسه سینه" معمولا برای بیان هر درد ، فشار ، احساس گرفتگی ویا کرختی و یا هر احساس ناراحتی دیگری در سینه، گردن و یا بالای شکم به کار برده شده و اغلب با درد در ناحیه فک، سر، و یا بازوها همراه می باشد. دردقفسه سینه می تواند کیفیت هاوحالات مختلفی داشته باشد که بسته به شدت ،کیفیت ومدت زمان   دردقفسه سینه  ،تشخیص های خاصی برای آن مطرح می گردد.
وقتی شخص با درد قفسه سینه  مواجه می شود، پزشک باید علت  درد قفسه سینه را بسرعت بررسی کند تا معلوم شود که علت این  دردقفسه سینه   چه بوده وآیانشاندهنده مشکلی جزئی است یا مشکلی مهم و حادممکنست وجودداشته باشد وآیابراستی  دردقلبی یا  قلب درد باعث ایجاد  دردقفسه سینه  شده یاعلت دیگری درکاراست.

همانگونه که اشاره گردید بسته به دلیلی که درموردهر درد قفسه سینه وجود دارد، علائم می توانند از کمتر از یک ثانیه تا چند روز و چند هفته طول بکشند،ازسوی دیگر  دردقفسه سینه که عموما بعنوان   دردقلبی  ازآن تعبیرمی شود  می تواند مکررا رخ دهند یا به ندرت وگهگاه ایجادشود، و شاید قابل پیش بینی یا غیرقابل پیش بینی باشند. دردقفسه سینه ممکنست بتنهایی ایجادگردد یا همراه با یک بیماری خاص و تقریبا قابل پیش بینی باشد.

دلیل این که" درد قفسه سینه" طیف وسیعی از علائم را در بر می گیرد این است که این درد می تواند توسط طیف وسیعی از بیماری ها ایجاد شود وبایستی دقت داشت که همیشه ، دردقفسه سینه ، معادل با  دردقلبی  نیست.
درد قفسه سینه ممکن است ناشی از یک بیماری بسیار خطرناک تا کم اهمیت و جزئی باشد، به همین علت وقتی شخص با درد قفسه سینه مواجه می شود، پزشک باید علت این درد را در اسرع وقت بررسی کند تا معلوم شود آیااین دردقفسه سینه  مربوط به  دردقلبی است یا علت دیگری دارد.بایددقت داشت که هرچند دردقفسه سینه همواره معادل  دردقلب  نمی باشد ، ولی چنانچه واقعا دردقفسه سینه  ماهیت قلبی داشته باشد ،بایستی بسرعت تشخیص داده شده ودرمان لازم دراسرع وقت صورت پذیرد چراکه  دردقلب  می تواند بدلیل بیماری های قلبی خطرناکی رخ داده وباید آنراجدی گرفت.

چه بیماری هایی می توانند درد قفسه سینه ایجادنمایند؟
بایددانست  دردقفسه سینه علل متعددی داشته که درزیربه علل اصلی آن اشاره می کنیم:

- آنژین به دلیل بیماری عروق کرونری
- حمله قلبی
- سوزش سر دل
- درد دیواره قفسه سینه ( درد اسکلتی- عضلانی قفسه سینه)
- اضطراب یا اختلال هراس
- آسم، برونشیت، وسایربیماری های ریوی
- افتادگی دریچه میترال قلب
- زخم معده وسایربیماری های گوارشی
- آنژین در اثر سندرم ایکس قلبی
- آنوریسم سرخرگ آئورت
-دردناشی ازتحریک عصبهای جدارقفسه سینه

جهت کسب اطلاعات بیشتر درموردانواع دردقفسه سینه وتشخیص ودرمان دردقلبی  توسط دکتر محمود هادی زاده میتوانید با شماره تلفنهای کلینیک واریس تماس حاصل نمایید.
اصفهان خیابان شمس آبادی مجتمع قمرالدوله طبقه سوم
۳۲۲۴۲۱۶۴،
۳۲۲۴۲۱۶۵

Www.doctorhadizadeh.ir 
Www.varisesfahan.ir

قلب و عروق

×